מיוחד לראש השנה: שבעה דברים בחכם, שהיפוכם בגולם. שנהיה לראש, ולא לזנב. חכמים, ולא צודקים

.
ראשית, לפני שיחולו אי-הבנות, חשוב להבין מהו, בהקשר הזה, "גולם".
ובכן, "גולם", כהיפוכו של "חכם", משמעו חומר גלם, בלתי גמור, "לא
מבושל". במלים אחרות, אדם שעדיין נמצא במצב גולמי, שעדיין,
כפי שאוהבות לומר מורות מסוימות, לא מיצה את הפוטנציאל שבו.
.
במסכת אבות (פרק ה', משנה ז), נמנים שבעה דברים בגולם ושבעה בחכם.
אם לומר זאת בקיצור, חכם אינו מדבר לפני מי שגדול ממנו בחכמה ובמניין,
ואינו נכנס לתוך דברי חברו, ואינו נבהל להשיב, שואל כעניין ומשיב כהלכה,
ואומר על ראשון ראשון ועל אחרון אחרון, ועל מה שלא שמע, אומר "לא
שמעתי", ומודה על האמת. וחלופיהן בגולם.
.
הנה ביאור קצר:
.
1. חכם אינו מדבר לפני מי שגדול ממנו בחכמה ובמניין.
.
חכם יודע לזהות ולהבין מי עומד לפניו. האם הוא חכם וגדול ממך? האם
ניסיונו רב ומשמעותי משלך? מדובר בסוג של מודיעין. משהו שמאפשר
לך לקרוא את מפת הקרב העתידי. ההבנה הנכונה, אם אתה בעמדת כוח או
חולשה, יתרון או נחיתות, חיונית לקביעת האסטרטגיה של ניהול מערכת
היחסים עם ה"אחר". "גולם", שאינו קורא נכון את המפה, עולה על מוקשים
ומסתבך בקרבות אבודים.
.
2. חכם אינו נכנס לתוך דברי חברו.
.
חשוב לדעת להבחין אם ה"אחר" המרצה את טענותיו סיים את דבריו או
שהוא נתון בעיצומם. חכם לא יקטע את דברי חברו בין אם הוא מסכים
עמו ובין אם לאו. "גולם", לעומת זאת, נגרר לדיבור צפוף, מקביל, לסוג של
קטטה מילולית, או, אם תרצו, תחרות של צעקות ("אני לא הפרעתי לך, אתה
אל תפריע לי" וגומר).
.
3. חכם אינו נבהל להשיב.
.
חכם יודע להבחין בין שאלה טובה לטענה מופרכת. הוא יודע שלחכמה
יש קיום גם כאשר נשאלת עליה שאלה טובה. לכן הוא אינו נבהל, ויכול
להשיב. גולם, לעומתו, כשהוא נתקל בשאלה, עולמו חרב עליו.
.
4. חכם שואל כעניין ומשיב כהלכה.
.
חכם יודע להתמקד בעיקר, ואינו נגרר לדיון בעניינים שוליים. גולם,
לעומתו, מבזבז אנרגיה רבה, הולך סחור סחור, עוסק בכל הדברים
בערבוביה, ומאבד את המיקוד.
.
5. חכם אומר על ראשון ראשון ועל אחרון אחרון.
.
חכם יודע לזהות את הסדר הנכון של הדברים. הוא מבדיל בין עיקר
לטפל, ויודע להקדים סיבה לתוצאה. אצל הגולם, הדברים נראים
כאנדרלמוסיה חסרת סדר ופשר.
.
6. חכם, על מה שלא שמע, אומר "לא שמעתי".
.
חכם צריך להיות מסוגל להבחין בין דבר ישן שקיבל בדרך המסורת,
לבין דבר חידוש, המצאה מקורית. בשביל הגולם, חסר הידע, אין הבדל.
החדש והישן נשמעים ונראים לו בלתי מוכרים באותה המידה.
.
7. חכם מודה על האמת.
.
יכולתו של החכם להודות על האמת מורה על כך שמטרתו היא האמת.
כלומר, הבנת האמת, היא תכליתו, ללא קשר לשאלה מה יהיו תוצאותיה
של האמת הזאת, או "מה יצא ממנה". אלא שהאמת היא נסתרת וקשה
להשגה, ולפיכך ראוי לו לגולם שאפילו לא ינסה להשיגה.
.
ומלה טובה על הגולם:
.
אין רע בגולם. כלומר, העובדה שהוא נוהג ההיפך מן החכם, אינה שלילית
בהכרח. למעשה, לפעמים יש לגולם יתרון. לפעמים למידה בצורה לא
מסודרת מלווה בלהט נדיר, שאומנם מפריע לגולם לראות פרטים קטנים,
אבל מאפשר לו להבין באופן כמעט אינטואיטיבי, מבנים, תפיסות ועקרונות
גדולים, דבר שעשוי לאפשר לו לבצע קפיצה אינטלקטואלית אל תובנות
חדשות, ושדות ידע בתוליים.
.