שלולית האהבה – סיפורה של מחלוקת מינית

שלולית האהבה – סיפורה של מלחמת מינים

בלילות הקיץ החמים, העניינים תוססים בבריכה. לגיונות של צפרדעי
עץ זכרים אפורים SILECSOSYRHC ALYH מתאספים על שפת המים,
ומגרונותיהם בוקעים סלסולים גרוניים הממלאים את האוויר בשירי אהבה
צפרדעיים. הנקבות המתפתות לצלילים ושביציהן בשלות להפרייה יורדות
מהעצים בערך בחצות הלילה, שהוא ליל האהבה השנתי שלהן. כל אחת בוחרת
זכר ומרכיבה אותו על גבה בחיבוק הזדווגות. בשלב זה היא מדלגת מהמקום
כשאהובה עדיין נצמד אליה – בחיפוש אחר שלולית מתאימה לאהבה.
.
תיאור זה מעלה שאלות אצל חוקרי אבלוציה. ברוב מיני בעלי החיים,
מנסים זכרים להזדווג עם נקבות רבות ככל האפשר. לעומתם, הנקבות
המוגבלות במספר הצאצאים שהן יכולות להביא לעולם, מנסות בדרך כלל
להזדווג עם הזכר הבריא ביותר או הגדול ביותר כדי להעניק לצאצאיהן
המועטים יחסית את הסיכוי הטוב ביותר לרשת יתרונות הישרדות. אבל
כשמדובר בצפרדעי העץ האפורים נראה שלגורמי סביבה יש תפקיד השקול
בחשיבותו לדחפים בסיסיים אלו. חוקרי אבולוציה תוהים מדוע, לאחר אלפי
שנים ועונות אהבה, לא התחוללו בזכרים של מין זה שינויים המאפשרים
להם לקרוא לנקבות מאתרים המוצאים יותר חן בעיני הנקבות ?מדוע שרד
הנוהג הלא נוח הזה, של דילוג בשניים, בחיפוש אחר שלולית נוחה יותר ?
מחקרים חדשים מראים, כי בנוסף לחשיבות שמייחסות הצפרדעים לבחירת אתר
ההזדווגות, שוררים בין הזכרים והנקבות חילוקי דעות גם באשר
לתכונותיה של שלולית האהבה הטובה ביותר.
.
נקודות מפגש
.
וילאם רסטאריץ והנרי וילבור מאוניברסיטת דיוק בדורהם שבצפון
קרוליינה חקרו את התנהגות ההזדווגות של צפרדעי העץ. לשם כך
קנו 45 בריכות קטנות עשויות פלסטיק, המיועדות לילדים. את הבריכות
שמולאו מים, העמידו ביער של תחנת השדה לזואולוגיה של דיוק, בחמישה
מעגלים שבכל אחד מהם נכללו תשע בריכות שהמרחק בין כל שתים מהן היה
19.5מטר לפחות. לתוך הבריכות הוכנסו עלים וענפים שנאספו בשלוליות
טבעיות סמוכות, כך שהבריכות המלאכותיות חיקו את התנאים השוררים
בשלוליות זמניות קטנות, כמו למשל שקערוריות הנוצרות מצמיגי משאיות,
ומאורות של בעלי חיים, שכבר ידועות כנקודות מפגש פופולריות בין
זכרים ונקבות של צפרדעי העץ האפורים. הסביבה אוכלסה גם בבעלי חיים
הידועים כניזונים מביצי צפרדעים, וכן בעלי חיים המתחרים עם הצפרדעים
על מזון. בין אלה נמנו טריטונים בוגרים, דגי שמש שחורי פסים בוגרים,
זחלי סלמנדרות מנוקדות, זחלי שפירית, ראשני" צפרדע הפר) "קרקרנית (
ועוד. בכל מעגל יצרו החוקרים אוכלוסיה שונה במקצת של בעלי חיים, כאשר
שלוש שלוליות הושארו ריקות -כקבוצת ביקורת.
.
לאחר תצפיות, התברר שהזכרים נמנעו מלקרוא לנקבות משלוליות שבהן
נמצאו דגי שמש או ראשנים של בני מינם. גם הנקבות נמנעו מלהזדווג
ולהטיל ביצים בשלוליות אלה, אך הן גם הדירו את רגליהן משלוליות שבהן
נמצאו זחלי סלמנדרות. נוסף לכך הבחינו החוקרים כי הזכרים החלו לקרוא
זמן קצר לאחר רדת הערב בעוד שהנקבות ירדו לעיתים נדירות להזדווג
לפני חצות. במלים אחרת, נראה שקיימים חילוקי דעות חריפים בין הנקבות
והזכרים, באשר לזמן ולמקום הטובים ביותר להזדווגות. נראה גם שבחירת
מקום זיווג חשובה לצפרדעים אלה לא פחות מאשר בחירת בן זוג.
.
במקום ובזמן
.
נראה שנקבות צפרדעי העצים מעוניינות בעיקר להטיל את הביצים
במקום שבו לראשנים יהיה סיכוי טוב להישרד. הזכרים, משם מה, קוראים
לנקבות מאתרים שאינם עונים על הקריטריונים האלה, בכך הם מקטינים
למעשה את סיכויי ההזדווגות שלהם. הסבר אחד לתופעה אומר, שבאתרים
מבוקשים אלה עשויים הזכרים לפגוש זכרים דומיננטיים, ולהיקלע לקרבות,
שהם מבקשים להימנע מהם. אבל במחקרים דומים לא הגיבו הזכרים על
נוכחותם של זכרים אחרים, ולא נטו להתרחק מהם. ממצא אחר מראה שמתוך
30 לילות קריאה, נענים הזכרים – וזוכים להזדווג – רק בארבעה לילות.
כלומר, ב 26-לילות הם משקיעים מאמץ רב וחושפים את עצמם לטורפים –
ללא שום תועלת.
.
לעתים נדירות נמצאו הזכרים והנקבות בזמן הנכון ובמקום הנכון. ברוב
המקרים הם, פשוט, פיספסו אלה את אלה. התעלומה האבולוציונית-אקולוגית
הזאת טרם נפתרה.