היה או לא היה? חשבון חשמל בזרם הזמן

.
לחצו על התשובה שנראית לכם נכונה – ותדעו את האמת
.
בשנת 1954 קנה מיכאל הר-זהב דירה בבית-משותף בבאר-שבע. הוא
שילם לחברת-החשמל תמורת חיבור הדירה לרשת החשמל, ותוך מספר ימים,
אכן חוברה הדירה לרשת. אולם, ב-20 השנים הבאות, שכחה מחלקת הגבייה
של החברה לחייב את חשבונו של הר-זהב תמורת צריכת החשמל השוטפת.
בעקבות בדיקה שנערכה כעבור שנים במחלקה, התגלתה הטעות. החשבון שנשלח
אל הר-זהב, תמורת שימוש בחשמל משך 20 שנה, עמד על קרוב ל-124,000
שקלים חדשים.
.
היה? או לא היה?
.