יש חיה כזאת? גמל תלת-דבשתי

.
לחצו על התשובה שנראית לכם נכונה – ותדעו את האמת
.
מעדויותיהם של נוסעים שחצו בעת האחרונה את מדבר גובי מתברר
כי בסמוך לנווי המדבר הגדולים חיים עדרים גדולים של גמלי פרא.
בתצלומים שבוצעו בידי תיירים, נראים בין גמלי הפרא גם כמה גמלים
תלת-דבשתיים. ציורים עתיקים של גמלים תלת-דבשתיים התגלו במערות
בצפון סין, אך עד עתה סברו החוקרים כי מין זה של גמל, נכחד לחלוטין.
.
יש חיה כזאת? או אין חיה כזאת?.