כל דבר יכול להיות במקרה סיבה לשמחה, לעצבות או לתאווה.

.
משפט מספר 15 בפרק "על מקור ההפעלות וטבען" ב"תורת המידות" של ברוך שפינוזה.
.
משפט יוצא: אנו יכולים לאהוב או לשנוא איזה דבר רק משום שהסתכלנו בו מתוך הפעלה של שמחה או של עצבות, אף-על-פי שאינו סיבתה הפועלת.
.
הערה: מכאן אנו נמצאים למדים, כיצד אפשר לנו לאהוב או לשנוא איזה דבר גם כשאין אנו יודעים שום סיבה לכך, רק מתוך – כפי שאומרים הבריות – סימפתיה ואנטיפתיה.