היה או לא היה – יש סוסים שמדברים רומית עתיקה

.
לחצו על התשובה שנראית לכם נכונה – ותדעו את האמת
.

קליגולה, קיסר רומי, חיפש ולא מצא בין בני רומא מועמד מתאים
יותר לתפקיד של קונסול, מאשר… סוסו האהוב .מכיוון שכך, הוא אכן
מינה את הסוס לתפקיד.

.
היה? או לא היה?
.