Tag: ברוך שפינוזה

אין תקווה שלא מעורב בה פחד, ואין פחד שאין בו תקווה

. ברוך שפינוזה (1632 – 1677). "הפילוסוף של הפילוסופים". מתוך "תורת המידות". . . . . .

כל דבר יכול להיות במקרה סיבה לשמחה, לעצבות או לתאווה.

. משפט מספר 15 בפרק "על מקור ההפעלות וטבען" ב"תורת המידות" של ברוך שפינוזה. . משפט יוצא: אנו יכולים לאהוב או לשנוא איזה דבר רק משום שהסתכלנו בו מתוך הפעלה של שמחה או של עצבות, אף-על-פי שאינו סיבתה הפועלת. . הערה: מכאן אנו נמצאים למדים, כיצד אפשר לנו לאהוב או לשנוא איזה דבר גם כשאין …

המשיכו בקריאה