Tag: פילוסופיה

אין תקווה שלא מעורב בה פחד, ואין פחד שאין בו תקווה

. ברוך שפינוזה (1632 – 1677). "הפילוסוף של הפילוסופים". מתוך "תורת המידות". . . . . .

אני קיים – משמע, אני קיים

. החווייה האנושית לפי מרטין היידגר. . מרטין היידגר הגדיר את "מצב היסוד" של האדם כ"היות שם". כלומר, הקיום עצמו – ולא המחשבה, כפי שטען דקארט – קודם לכל. בראש ובראשונה אנו קיימים, גם אם לא בחרנו בקיום הזה, על מאפייניו. סארטר קבע שבקיום כשלעצמו יש שרירותיות מסוימת, וההתמודדות עם שרירותיות זו היא "הסיפור האמיתי" …

המשיכו בקריאה

כל דבר יכול להיות במקרה סיבה לשמחה, לעצבות או לתאווה.

. משפט מספר 15 בפרק "על מקור ההפעלות וטבען" ב"תורת המידות" של ברוך שפינוזה. . משפט יוצא: אנו יכולים לאהוב או לשנוא איזה דבר רק משום שהסתכלנו בו מתוך הפעלה של שמחה או של עצבות, אף-על-פי שאינו סיבתה הפועלת. . הערה: מכאן אנו נמצאים למדים, כיצד אפשר לנו לאהוב או לשנוא איזה דבר גם כשאין …

המשיכו בקריאה

נניח, אנו רוצים אמת. ושמא מוטב אי-אמת? ואי-ודאות? ואף אי-ידיעה?

פרידריך ניטשה. מעבר לטוב ולרוע (על הדעות הקדומות של הפילוסופים). תרגום: ישראל אלדד.