Tag: תלמוד

מיוחד לראש השנה: שבעה דברים בחכם, שהיפוכם בגולם. שנהיה לראש, ולא לזנב. חכמים, ולא צודקים

. ראשית, לפני שיחולו אי-הבנות, חשוב להבין מהו, בהקשר הזה, "גולם". ובכן, "גולם", כהיפוכו של "חכם", משמעו חומר גלם, בלתי גמור, "לא מבושל". במלים אחרות, אדם שעדיין נמצא במצב גולמי, שעדיין, כפי שאוהבות לומר מורות מסוימות, לא מיצה את הפוטנציאל שבו. . במסכת אבות (פרק ה', משנה ז), נמנים שבעה דברים בגולם ושבעה בחכם. אם …

המשיכו בקריאה