Tag: אנטישמיות

כך יעשה למי שמוכר מניות של חברות ישראליות – וליהודים הייתה אורה ושמחה וששון – ויקר

. בעיתונות פורסם באחרונה כי אוניברסיטת הרוורד האמריקאית מכרה את המניות של החברות הישראליות בתיק ההשקעות שלה. "לא ניתנה סיבה לפעולת המכירה" נאמר בתקשורת, בסוג של קריצה ומנוד ראש למבינים: אנחנו, הישראלים, יודעים היטב מדוע הרוורד מכרה את מניות החברות שלנו. מדובר בסוג של מלחמה כלכלית-פסיכולוגית-אנטישמית, שמונעת בכוח הלחץ של הסטודנטים המוסלמיים והפטרו-דולרים של מי …

המשיכו בקריאה