הכל נקבע מראש, לחרק ולכוכב. ההתחלה וגם הקץ. בני-אנוש, ירקות ואבק-כוכבים, כולם רוקדים לפי מנגינה מסתורית של חלילן נעלם.

.
אלברט איינשטיין.
.
הציטוט המלא: הכל נקבע מראש, ההתחלה וגם הקץ, על ידי כוחות שאין לנו שליטה עליהם, הכל נקבע מראש לחרק ולכוכב. בני-אנוש, ירקות ואבק-כוכבים – כולם רוקדים לפי מנגינה מסתורית, הנשמעת ברקע מפי חלילן נעלם.