Tag: פיסיקה גרעיהית

יום הולדת לכור גרעיני

על כרזות הבד בנות עשרות המטרים שגילגלו פעילי גרינפיס מגגו של מגדל סירס בשיקאגו, שהיה באותה עת הבניין הגבוה בעולם, נדפסו דרישות חד-משמעיות: "להפסיק את הסיוט הגרעיני בן 50 השנה", ו"עולם חופשי מאנרגיה גרעינית – עכשיו". שני ארגוני רופאים (הארגון למען אחריות חברתית והארגון הבין-לאומי של הרופאים למניעת השימוש בנשק גרעיני), פירסמו גילויי דעת על …

המשיכו בקריאה