Azgad.com » אין רואים את הרוח, אבל היא הנוהגת את הספינה, ולא הסמרטוטים האלה המתנפנפים מעל התורן לעיני כל.
Azgad.com


אין רואים את הרוח, אבל היא הנוהגת את הספינה, ולא הסמרטוטים האלה המתנפנפים מעל התורן לעיני כל.

ציטוט | כתיבת תגובה »   Share on Facebook

- חיים נחמן ביאליק
כתיבת תגובה משלך לקטע