Azgad.com » אנחנו נדאג לאושרם המוסרי של כל בנינו, כזקן כנער, באמצעות העבודה, וכח עמנו ישוב לאיתנו בארצו החדשה, בארץ עבודת שבע השעות.
Azgad.com


אנחנו נדאג לאושרם המוסרי של כל בנינו, כזקן כנער, באמצעות העבודה, וכח עמנו ישוב לאיתנו בארצו החדשה, בארץ עבודת שבע השעות.

ציטוט | כתיבת תגובה »   Share on Facebook

תיאודור הרצל
מדינת היהודים 1896




כתיבת תגובה משלך לקטע