Azgad.com » אנשים שעובדים בישיבה מקבלים יותר כסף מאלה שעובדים בעמידה
Azgad.com


אנשים שעובדים בישיבה מקבלים יותר כסף מאלה שעובדים בעמידה

ציטוט | כתיבת תגובה »   Share on Facebook

.
אוגדן נאש - משורר אמריקאי (1902 – 1971). שירתו נחשבת ל"קלה", הומוריסטית, סאטירית, סרקאסטית
ולעתים מקאברית.
.
ספרו, "הרולטה לא מתה" (57 שירים) ראה אור בשנת 2002 בהוצאת ירון גולן, ובתרגום הדסה שפירא בירמן,
.
עוד אימרה שלו: הקידמה הייתה אולי בסדר גמור פעם, אבל היא נמשכת כבר יותר מדי זמן.
.
כתיבת תגובה משלך לקטע