Azgad.com » יש חיה כזאת? דג דייג
Azgad.com

משחקים
יש חיה כזאת? דג דייג

יבשם עזגד | סגור לתגובות על יש חיה כזאת? דג דייג   Share on Facebook

.
לחצו על התשובה שנראית לכם נכונה – ותדעו את האמת.
דג הקריל האפריקאי לוכד את מזונו, דגים קטנים יותר, באמצעות
חכה. הוא מפריש מפיו קורים דביקים, הצפים במים. דגים קטנים,
הסבורים כי אלה תולעים, מנסים לבלוע את הקורים, ואז הם נלכדים
ללא יכולת לברוח.
.
.
יש חיה כזאת אין חיה כזאת.
לא ניתן לכתוב תגובות.

 Plugin developed by Jon Fox