האמנות היא שקר שגורם לנו לראות ולהבין את האמת

.
פבלו פיקאסו
.
לראות ולהבין את "האמת" כפי שהאמן חשף אותה קודם לכן במערכת הנפשית שלו.
לא מדובר בראייה במבט ראשון, מידי, אינטואיטיבי, אלא במבט שני,
מופתע, מגלה ארצות חדשות של מורכבות ותגליות. מדובר, למעשה, בפיענוח
צופן שמוצג לנו, למה צופן? כי מי שמציג את הצופן לא סבור שזה צופן. מהנקודה
הסינגולרית שבה הוא נמצא, השדר שלו נראה לו פשוט, ובהיר ונהיר. אבל בדרך
מהגרעין אל ההיקף, קורה משהו למסר, והוא מסתבך והולך, עד שכדי להתירו
ולהבינו צריכים מביני דבר לעמול על התרת הקשר, פיתול אחר פיתול. ולא. שיטת
הקשר הגורדי לא תועיל כאן.
.
האמנות היא, אכן, שקר שגורם לנו לראות ולהבין את האמת – אם רק נעמוד
באתגר ונתיר את הקשרים וההקשרים שבהם הוא נאמר.
.