אני עושה תמיד את מה שאיני יכול לעשות – כך אני לומד לעשות זאת

.
פבלו פיקאסו.
.
אמירה מעניינת מפי אדם שנחשב בעל יכולת עשייה יוצאת מן הכלל.
הדחף – והיכולת – להתגבר על עצמך, על רצונותיך, על הנוחות
הרגעית, על מגבלותיך, הן, אכן, אחד מהמאפיינים הבולטים של
"העושים הגדולים".
.
אנחנו רואים את העבודות, המעשים, שהצליחו, שקבעו יתד
במציאות חיינו, שעיצבו את עולמנו. איננו רואים את מאות ואלפי
ניסיונות הנפל, האכזבות, ההתקרבות המסוכנת לגבול היאוש.
בדרך כלל איננו מודעים לסבל הכרוך בעשייה וביצירה.
.
אם יש משהו שמזכה את היוצרים הגדולים בהערכתנו, זו
היכולת הזאת שלהם לחשוב אל מחוץ לקופסה, ולפעול מעבר
לגבולות המגבלות שלהם עצמם.