Azgad.com » יש חיה כזאת? עכברגיש לבן
Azgad.com

משחקים
יש חיה כזאת? עכברגיש לבן

יבשם עזגד | סגור לתגובות על יש חיה כזאת? עכברגיש לבן   Share on Facebook

.
לחצו על התשובה שנראית לכם נכונה – ותדעו את האמת.
.
העכברים הלבנים מזן הקולקסיה הם יצורים עדינים כל-כך, עד שכל
נגיעה בהם עלולה לגרום להם נזק גופני שאינו ניתן לתיקון. ידוע
על מקרים שבהם חדל ליבם של עכברי קולקסיה לפעום, כתוצאה ממגע
יד אדם בלבד.
.
יש חיה כזאת? או אין חיה כזאת?
.
לא ניתן לכתוב תגובות.

 Plugin developed by Jon Fox