Azgad.com » יש חיה כזאת? סרטן ממוחשב
Azgad.com

משחקים
יש חיה כזאת? סרטן ממוחשב

יבשם עזגד | סגור לתגובות על יש חיה כזאת? סרטן ממוחשב   Share on Facebook

.
לחצו על התשובה שנראית לכם נכונה – ותדעו את האמת.

מחושיו של הסרטן הכחול מסוגלים לזהות בוודאות מולקולות
של חומצות אמיניות, אנזימים ונוגדנים שונים. תכונה זו
מנוצלת בידי מדענים. הם כורתים את מחושיו של הסרטן הכחול ומחברים
אותם לאלקטרודות חשמליות המוליכות את תגובות המחושים, אל המחשב.
החישן הביולוגי הנבנה בדרך זו, רגיש בהרבה מכל מכשירי הניתוח הכימיים
שהיו ידועים עד כה.
.
יש חיה כזאת? או אין חיה כזאת?
.
לא ניתן לכתוב תגובות.

 Plugin developed by Jon Fox