Azgad.com » יש חיה כזאת? גוזלים ויונקים
Azgad.com

משחקים
יש חיה כזאת? גוזלים ויונקים

יבשם עזגד | סגור לתגובות על יש חיה כזאת? גוזלים ויונקים   Share on Facebook

.
לחצו על התשובה שנראית לכם נכונה – ותדעו את האמת
.
ציפור הקטלינה החיה באלסקה ובגרנלנד, נוהגת להיניק את גוזליה,
במשך עשרה ימים לאחר שבקעו מביציהם. רק לאחר שנגמלים הגוזלים מן
היניקה, מתחילה הקטלינה להזין אותם בגרגרים ובזחלים חיים.
.
יש חיה כזאת? או אין חיה כזאת?.
לא ניתן לכתוב תגובות.

 Plugin developed by Jon Fox