היה או לא היה – תיכנות לרצח

.
לחצו על התשובה שנראית לכם נכונה – ותדעו את האמת.
.

רובוט תעשייתי במפעלי מיצושיטה ביפן, עמד לפני שנים אחדות
במרכזה של חקירת משטרה .הרובוט שיצא לפתע מכלל שליטה, פגע באחד
מטכנאי התחזוקה במפעל – והרגו .חוקרי המשטרה חשדו כי אחד ממפעילי
הרובוט תיכנת אותו מראש כדי שיפגע בטכנאי .האשמה זו לא הוכחה מעולם
והאחריות לרצח הוטלה על הרובוט שהוצא מאולמות הייצור ופורק לחלקים.
.
היה? או לא היה?

.